Metro testar Göteborgs

bästa pizza

Öppettider

Måndag till Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 - 21.00

 

Lördag till Söndag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 - 21.00